Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Πόσα χρήματα θα παίρνουν συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι το 2023

Για τη συντριπτική πλειονότητα η αύξηση στις μηνιαίες καθαρές αποδοχές κυμαίνεται από 1,83 έως 23 ευρώ ενώ για εισοδήματα πάνω από 2.500 ευρώ το μηνιαίο όφελος φθάνει και τα 1.280 ευρώ.

Από την κατάργηση της εισφοράς δεν θα έχουν κανένα κέρδος όσοι έχουν ετήσιο καθαρό, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών, εισόδημα έως 12.000 ευρώ δηλαδή μηνιαίες αποδοχές έως 1.000 ευρώ καθώς η εισφορά που εφαρμόστηκε το 2011 επιβάλλεται στα εισοδήματα που ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους έχουν καταργηθεί τα Δώρα και συνεπώς το ετήσιο εισόδημα τους προκύπτει από τον άθροισμα 12 και όχι 14 μισθών με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο αριθμός εκείνων που ξεπερνούν το όριο των 12.000 ευρώ και επιβαρύνονται σήμερα με την εισφορά. Για αυτό το λόγο υπολογίζεται ότι συνολικά οι ωφελημένοι είναι γύρω στους 500.000 σε σύνολο πάνω από 3 εκατ.Πηγή άρθρου: www.cnn.gr