Πότε το θετικό rapid test δεν σημαίνει επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού

Πότε το θετικό rapid test δεν σημαίνει επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού

Ασθενής, ο οποίος έχει διαγνωσθεί ότι έχει προσβληθεί από COVID-19 και έχει ενταχθεί στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 δύναται να υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας, και ειδικότερα στο Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, αίτηση αποχαρακτηρισμού κρούσματος COVID-19, σε δύο περιπτώσεις.


Πιο συγκεκριμένα, εφόσον:

(α) είτε έχει διαγνωσθεί ότι έχει προσβληθεί από COVID-19 μετά από θετικό αποτέλεσμα άμεσου αντιγονικού τεστ για τον ιό SARSCoV2 (Rapid Antigen Test) και, κατόπιν αυτού, έχουν διενεργηθεί στο πρόσωπο αυτό δύο (2) αρνητικοί μοριακοί έλεγχοι για τον ιό SARSCoV2 (PCR Τest), οι οποίοι διενεργήθηκαν εντός των επομένων 72 ωρών από τον αρχικό έλεγχο και έχουν μεταξύ τους διαφορά 24 ωρών

(β) είτε έχει διαγνωσθεί ότι έχει προσβληθεί από COVID-19 μετά από θετικό αποτέλεσμα άμεσου αντιγονικού τεστ για τον ιό SARSCoV2 (Rapid Antigen Test), μετά από έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε πύλη εισόδου της Χώρας, και, κατόπιν αυτού, έχει διενεργηθεί στο πρόσωπο αυτό ένας (1) αρνητικός μοριακός έλεγχος για τον ιό SARSCoV2 (PCR Τest), ο οποίος διενεργείται άμεσα (η λήψη των δειγμάτων πρέπει να γίνεται σε χρονικό διάστημα μιας (1) ώρας από τον αρχικό έλεγχο).

Τα 4 βήματα του αποχαρακτηρισμού

1. Η αίτηση αποχαρακτηρισμού και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας είτε ηλεκτρονικά είτε εγχάρτως, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

2. Το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας διαβιβάζει κάθε σχετική αίτηση στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας για τη γνωμοδότησή του.


3. Ο αποχαρακτηρισμός του θετικού κρούσματος COVID-19 διενεργείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, μετά από γνωμοδότηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη συνδρομή των προαναφερομένων στην παρ. 1 προϋποθέσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τις αντίστοιχες καταχωρίσεις των σχετικών ελέγχων στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 και στη βάση επιδημιολογικών ελέγχων του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από COVID-19.

4. Ο αποχαρακτηρισμός θετικού κρούσματος COVID-19 επιφέρει ως αποτέλεσμα την ανάκληση:

α) του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, το οποίο είχε ενδεχομένως εκδοθεί στο όνομα του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου , ή

β) της βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19, η οποία είχε ενδεχομένως εκδοθεί στο όνομα του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας.

Image

Πηγή άρθρου: www.dikaiologitika.gr