Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance και Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra έρχονται στο PC

Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Substance και Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra έρχονται στο PCenternity.gr