8 Προσλήψεις στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για ερευνητικά έργα

Χρόνος ανάγνωσης: 1

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ερευνητή βαθμίδος Δ΄, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, προκειμένου να ενισχυθεί με ερευνητικό προσωπικό το Εργαστήριο Μη Παρασιτικών Ασθενειών του Τμήματος Φυτοπαθολογίας του Ινστιτούτου 

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: Interreg – Balkan med, «Towards farms with zero carbon- waste- and water footprint. Roadmap for sustainable management» 
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: Interreg – Balkan med, «Towards farms with zero carbon- waste- and water footprint. Roadmap for sustainable management» 
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια  του προγράμματος με τίτλο: “BioIONIAN – Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων”
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: “Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων”
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος «Αξιολόγηση και Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: “Pollutant Photo-NF remediation of Agro-Water” 
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος «Αξιολόγηση και Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
Καταληκτική Ημερομηνία:30/10/2018

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
ερευνητές
επιστήμονες
θέση εργασίας
αγορά εργασίας
εύρεση εργασίας
καριέρα
αγγελία
proson.gr
προκήρυξη
προσλήψεις

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr