8 προσλήψεις στο ΑΠΘ – η Προκήρυξη

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Νυχτερίδες και η σχέση τους με την διαθεσιμότητα και ποιότητα νερού στην Μεσογειακή υπολεκάνη» 
Καταληκτική Ημερομηνία:23/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη αλγορίθμου πρόβλεψης καρδιαγγειακών συμβαμάτων μέσω της έρευνας γενετικών παραγόντων κινδύνου και πολυπλοκότητας της στεφανιαίας νόσου: αγγειογραφική (SYNTAX score), κλινική και φαρμακογενετική ανάλυση»
Καταληκτική Ημερομηνία:23/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»
Καταληκτική Ημερομηνία:23/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ίρις – Ένα οικιακό σύστημα πληροφόρησης για την ηλεκτρική ενέργεια»
Καταληκτική Ημερομηνία:24/10/2018

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για την προστασία σχολείων και κρίσιμων κτιρίων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών καταστροφών» 
Καταληκτική Ημερομηνία:24/10/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 97316 “Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική”
Καταληκτική Ημερομηνία:24/10/2018

ΑΠΘ
ερευνητές
επιστήμονες
πτυχιούχοι
θέση εργασίας
αγορά εργασίας
εύρεση εργασίας
καριέρα
αγγελία
proson.gr
προκήρυξη
προσλήψεις

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr