3 Προσλήψεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εξερευνώντας το νευρολογικό εκθεσίωμα», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – HORIZON 2020, Marie Skłodowska-Curie, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημοσθένη Σαρηγιάννη, καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προτίθεται να αναθέσει σε τρία (3) άτομα για συνολικό διάστημα 36 μηνών σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου.
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα (ή ισοδύναμου αυτού τίτλου πανεπιστημιακής σχολής τουλάχιστον 5ετούς φοίτησης) στις επιστήμες της βιοϊατρικής/βιοπληροφορικής ή της βιολογίας, τις επιστήμες της ζωής ή την περιβαλλοντική επιστήμη ή την επιστήμη της μηχανικής ή συναφείς τομείς.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2).
– Κατά τη στιγμή της πρόσληψης δεν πρέπει να έχει διαμείνει ή να έχει πραγματοποιήσει τη κύρια δραστηριότητά του/της (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Ελλάδα για περισσότερο από 12 μήνες μέσα στα 3 έτη αμέσως πριν από την ημερομηνία αναφοράς (ενδεικτική έναρξη σύμβαση εργασίας, 1η Μαΐου ή 1η Ιουνίου 2018).
– Να είναι νέος ερευνητής (Early Stage Researcher), δηλαδή ή να μην έχει καμία ερευνητική εμπειρία ή εάν έχει ήδη αποκτήσει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο, να είναι στα πρώτα τέσσερα χρόνια (ισοδύναμη ερευνητική εμπειρία πλήρους απασχόλησης) της ερευνητικής του σταδιοδρομίας κατά τη στιγμή της πρόσληψης από τον οργανισμό υποδοχής και να μην είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Η ισοδύναμη ερευνητική εμπειρία πλήρους απασχόλησης προσμετράται από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου που δίνει το δικαίωμα έναρξης διδακτορικού διπλώματος, ακόμη και αν δεν έχει ξεκινήσει ποτέ ή δεν έχει προβλεφθεί διδακτορικό. Η ερευνητική εμπειρία μερικής απασχόλησης θα υπολογιστεί κατ ‘αναλογία.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-994562, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310-994009,4082,4026.

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

ΑΠΘ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
θέση εργασίας
αγορά εργασίας
εύρεση εργασίας
καριέρα
αγγελία
proson.gr
προκήρυξη
προσλήψεις
Επισυνάψεις: 
PDF icon prosklisi_apth.pdf
Microsoft Office document icon aitisi_apth.doc

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr