Ψίθυροι: Περί σύγκρουσης συμφερόντων

Χρόνος ανάγνωσης: 1

– Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ κεντρικών αντισυμβαλλομένων ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή αρχή Αξιών και Αγορών. Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν τα ίδια συμφέροντα ενός ενδιαφερόμενου μέρους επηρεάζουν τα συμφέροντα ενός κεντρικού αντισυμβαλλομένου, τα συμφέροντα ενός εκκαθαριστικού μέλους κεντρικού αντισυμβαλλομένου ή τα συμφέροντα ενός πελάτη, όταν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος γνωρίζει τον πελάτη, όσον αφορά την αντικειμενικότητα λήψης απόφασης ή τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που πρέπει να εφαρμόσει στο πλαίσιο των επαγγελματικών υποχρεώσεών του.

Πηγή άρθρου: Naftemporiki.gr