Ψίθυροι: Η Ε.Κ. για τη γνωστοποίηση συναλλαγών ΑΕΔΑΚ – ΑΕΔΟΕΕ

– Διευκρίνιση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ βάσει του Κανονισμού 600/2014 (MiFIR): «Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί από φορείς της Αγοράς σχετικά με την υπαγωγή ή μη των ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΟΕΕ, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 26 του Κανονισμού MiFIR όσον αφορά τη γνωστοποίηση συναλλαγών (Transaction Reporting), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διευκρινίζει τα ακόλουθα: Οι ΑΕΔΑΚ και οι ΑΕΔΟΕΕ, ως μη υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής του MiFIR και δοθέντος ότι τα άρθρα των MiFID ΙΙ/MiFIR τα οποία εφαρμόζονται στις ανωτέρω εταιρείες, δεν περιλαμβάνουν το άρθρο 26 του MiFIR, δεν υποχρεούνται σε γνωστοποίηση συναλλαγών.

Πηγή άρθρου: Naftemporiki.gr