Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Οι οδηγίες που δόθηκαν στους υπουργούς

Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας που θα κληθούν να υπηρετήσουν οι υπουργοί της κυβέρνησης καθώς και όλες λεπτομέρειες σχετικά με την την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου περιγράφoνται αναλυτικά σε κείμενο που δόθηκε προς τα νέα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι θα υπάρχει εφεξής συνεχής επικοινωνία  µε τους Υπουργούς και Γ.Γ. για την υποστήριξη και τον συντονισµό των ενεργειών τους και την επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράµµατος, µέσω ενός ενιαίου µηχανισµού παρακολούθησης.

Στο κείμενο που δόθηκε στους νέους υπουργούς τονίζεται πως θα υπάρχει συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Στη φιλοσοφία που διέπει το νέο τρόπο διακυβέρνησης θα περιλαμβάνεται και η κατάρτιση ετήσιου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής από κάθε υπουργείο σε συνάρτηση µε τον προϋπολογισµό.

Αναφορικά με τις προσλήψεις θα υπάρξει ετήσιος προγραμματισμός.

Περιορισμός στον αριθμό μετακλητών υπαλλήλων

Όπως αναφέρεται, θα υπάρξει δραστικός περιορισµός στον αριθµό µετακλητών υπαλλήλων/συµβούλων ενώ όπως είχε γίνει ήδη γνωστό από χθες, θα υπάρξει απαγόρευση πρόσληψης συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθµού για τα µέλη της κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς.  Την ίδια στιγμή, θα υπάρξει απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε επαγγελµατικής και επιχειρηµατικής
δραστηριότητας για όλο το Κυβερνητικό σχήµα συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων.

Ακόμη, απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύµβασης µε το Δηµόσιο για όλο το Κυβερνητικό σχήµα συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων καθώς και για τους
συζύγους και τα προστατευόµενα τέκνα τους.

Δείτε τις οδηγίες  για την υποστήριξη και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου .

 

Πηγή: in.gr