Τουλάχιστον 31 ύποπτοι φάκελοι στάλθηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Όσοι έχουν εξεταστεί δεν περιέχουν κάποια επικίνδυνη ουσία

Πηγή άρθρου: Lifo.gr