Τι προσδοκά η αγορά το 2019

Δημιουργικές προτάσεις και πολιτικές για την οριστική υπέρβαση της κρίση προσδοκά η αγορά το 2019. Κατά τον Κ. Μίχαλο. η οικονομία πρέπει να εστιάσει στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων από το εξωτερικό. Ο ίδιος στέκεται στην ανάγκη να στηριχθούν η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και να ενισχυθεί η διαφοροποίηση και το τεχνολογικό περιεχόμενο των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Πηγή άρθρου: Naftemporiki.gr