Τι ισχύει με τις άδειες αναπληρωτών, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη

Για τις άδειες  αναπληρωτών  εκπαιδευτικών η έκθεση με τίτλο…
«Οι διαφορετικές ταχύτητες στην προστασία της μητρότητας ανάδειξη του προβλήματος στο δημόσιο, τον ευρύτερο
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα»,
αναφέρει τα εξής:

Ήδη από προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις  και μεμονωμένα έγγραφα προς Υπηρεσίες και φορείς, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει το βάθος και το εύρος της διαφοροποίησης που υφίσταται στις προβλέψεις προστασίας μητρότητας και γονεϊκής ιδιότητας ανάλογα με το φορέα απασχόλησης (δημόσιο-ευρύτερος δημόσιος τομέας-ιδιωτικός τομέας) την εργασιακή σχέση (συμβάσεις ορισμένου-αορίστου χρόνου, τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, ένστολο προσωπικό κλπ.),αλλά και το είδος απασχόλησης (μισθωτοί-αυτοαπασχολούμενοι κλπ)…

Σημαντικά προβλήματα παραμένουν, τόσο στην θέσπιση όσο και στην εφαρμογή νομοθεσίας.

 Λ.χ. ο Συνήγορος έχει από διαπιστώσει σοβαρές ανισότητες στην χορήγηση της 6μηνης ειδικής αδείας και παροχής προστασίας μητρότητας  η οποία δεν χορηγείται σε μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (λ.χ. αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί και ειδικευόμενες ιατροί) με την δικαιολογία ότι δεν εργάζονται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων δεν έχουν πρόσβαση στις αντίστοιχες άδειων των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων ως συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου του δημοσίου.

Ο διττός αυτός αποκλεισμός δεν έχει τύχει ακόμη αντιμετώπισης παρά τις επίμονες παρεμβάσεις του Συνηγόρου που τον θεωρεί αυθαίρετο και καταχρηστικό.

Επιπλέον, οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη γονική άδεια άνευ αποδοχών των άρθρων 48-52 του Ν. 4075/2012.

Παρά τη ρητή διάταξη του νόμου ότι «ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας των άρθρων 51 και 52 λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας» το Υπουργείο Παιδείας δεν αναγνωρίζει το διάστημα της άδειας αυτής ως διδακτική προϋπηρεσία,πράγμα καθοριστικής σημασίας για τη μοριοδότηση των αναπληρωτριών/τών εκπαιδευτικών και την κατάταξή τους στους σχετικούς αξιολογικούς πίνακες.
Πηγή

Πηγή άρθρου: tro-ma-ktiko.blogspot.gr