Τι ισχύει για την τοποθέτηση αναπληρωτών παράλληλης στήριξης

Σχετικά με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που προσλήφθηκαν για Παράλληλη Στήριξη στους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ισχύει η  εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με αριθμ.πρωτ.161134 /Γ6/7-10-2014 και θέμα: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης», σύμφωνα με την οποία οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται τοποθετούνται μόνο μετά από συνεργασία και σύμφωνη γνώμη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(Κ.Ε.Σ.Υ.) και των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων(από τούδε και στο εξής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου) Ειδικής και Γενικής Αγωγής.

Κατά την τοποθέτηση λαμβάνονται υπόψη οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες και λαμβάνεται μέριμνα για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών.

πηγή: SEEPEA-STELLA.BLOGSPOT.GR

αναπληρωτές
τοποθέτηση αναπληρωτών
παράλληλη στήριξη

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr