Τέλος χαρτοσήμου μόνο σε έγγραφες συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου είναι οι συμβάσεις αυτές να καταρτίζονται εγγράφως, επομένως αν μία σύμβαση δεν καταρτίστηκε εγγράφως δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

Πηγή άρθρου: Naftemporiki.gr