Σφοδρός «βομβαρδισμός» των τουρκικών τραπεζών από την Moody's: Νέα υποβάθμιση!

Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s ανακοίνωσε ότι υποβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο 18 τουρκικών τραπεζών — των 16 κατά μία βαθμίδα και των υπολοίπων 2 κατά δύο βαθμίδες — και διατήρησε αρνητική την προοπτική του.

Ο οίκος επικαλείται την «παρατεταμένη επιδείνωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος» των τουρκικών τραπεζών, που οδηγεί στην «εξασθένιση της φερεγγυότητάς τους».

Σύμφωνα με τον οίκο, η απόφασή του αυτή οφείλεται στην «σημαντική αύξηση της τρωτότητας της τουρκικής οικονομίας» σε εξωτερικά σοκ, η οποία «εκθέτει τις τουρκικές τράπεζες σε υψηλότερο κίνδυνο ξαφνικής μεταβολής της διάθεσης των επενδυτών και της συμπεριφοράς των αποταμιευτών»· καθώς και στον «υψηλότερο κίνδυνο λήψης πιο ακραίων μέτρων από την κυβέρνηση, που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης σε ξένο συνάλλαγμα». 

Ο οίκος μιλάει για «αβεβαιότητα» όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική της Τουρκίας και για «εξασθένιση» των αποθεμάτων της τουρκικής κεντρικής τράπεζας σε ξένο συνάλλαγμα.

Η κίνηση ακολουθεί την απόφαση του Moody’s να υποβαθμίσει την 14η Ιουνίου το αξιόχρεο του τουρκικού δημοσίου στη βαθμίδα B1 (από Ba3) με αρνητική προοπτική και σε αυτή την περίπτωση.

Πηγή άρθρου: Pronews.gr