ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!! Ποια τράπεζα χαρίζει τους τόκους σε όσους είναι συνεπείς στη ρύθμιση του στεγαστικού τους δανείου;

Επιβράβευση των πελατών της που θα είναι συνεπείς στην αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου, μετά τη ρύθμισή του, προσφέρει η Εθνική Τράπεζα.

Παράδειγμα δανείου

Αν η οφειλή σας από στεγαστικό δάνειο προς την Τράπεζα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, η διάρκεια αποπληρωμής της είναι 20 έτη και το ετήσιο επιτόκιο είναι 2,20%, η μηνιαία σας δόση ανέρχεται σε 515 ευρώ.

Καταβάλλοντας το 40% της αρχικής μηνιαίας δόσης για 3 έτη και επιμηκύνοντας τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας για άλλα 20 έτη (στα 40 έτη συνολικά), η μηνιαία σας δόση μειώνεται κατά μέσο όρο σε 128 ευρώ.

Μετά τη λήξη της περιόδου μειωμένης δόσης, η μηνιαία σας δόση αναπροσαρμόζεται στα 329 ευρώ.

Πηγή άρθρου: Makeleio.gr