Ρόδος, Λέσβος και Κύπρος τουρκικές σε ιστοσελίδα της ΕΕ

Το γεγονός έγινε αντιληπτό από έλληνες πολίτες, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα με καταιγισμό ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Κατόπιν τούτων, ο χάρτης αποσύρθηκε…

Πηγή: militaire.gr

Πηγή: in.gr