Πώς οι ασφαλιστικές θα μπλοκάρουν τη διακίνηση του μαύρου χρήματος

Kατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Πηγή άρθρου: Naftemporiki.gr