Πώς θωρακίζεται το εμπορικό απόρρητο

Πιο αυστηρό, αλλά και εναρμονισμένο με αυτό των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι πλέον το εθνικό δίκαιο για την προστασία των «εμπορικών απορρήτων». Η αυστηροποίηση αυτή θα επέλθει με την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2016/943 «περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους», η οποία θα γίνει με νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πηγή άρθρου: Naftemporiki.gr