Πότε αλλάζει η ώρα από χειμερινή σε θερινή

Χρόνος ανάγνωσης: 1

Αλλαγή ώρας 2019: Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας από χεριμερινή σε θερινή καθώς σε περίπουο μία εβδομάδα από σήμερα θ ακληθούμε να γυρίσουμετ τους δείκτερες του ρολογιού μία ώρα μπροστά.

Πηγή άρθρου: NewsBomb.gr