Πρόταση για να γίνει η Μεσόγειος περιοχή ελεγχόμενων εκπομπών θείου

Επανέρχεται στην επικαιρότητα παλαιότερη πρόταση για τον χαρακτηρισμό της Μεσογείου Θάλασσας ή τμημάτων αυτής ως περιοχής ελέγχου των εκπομπών οξειδίων του θείου (ΠΕΕΟΘ), καθεστώς που ισχύει ήδη για την Βαλτική αλλά και τη Βόρεια θάλασσα.

Πηγή άρθρου: Naftemporiki.gr