Πρόσληψη πτυχιούχου πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Partnership against violent radicalization in the cities – PRACTICIES» (Grant Agreement 740072) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε ένα (1) φυσικό πρόσωπο µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/05/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι/Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή συναφές.
– Γνώση αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κο Σιτόπουλο Δημήτριο, στο τηλ. 210 4142615 και στο email  κατά τις ώρες 09:00-17:00.

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

πανεπιστήμιο Πειραιώς
θέση εργασίας
αγορά εργασίας
εύρεση εργασίας
καριέρα
αγγελία
proson.gr
προκήρυξη
προσλήψεις

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr