Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω κορωνοϊού- Οι οδοί και τα πρόστιμα

Προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και έκτακτες ρυθμίσεις προβλέπονται για το κέντρο Αθήνας με Κοινή Υπουργική Απόφαση

Πηγή άρθρου: Lifo.gr