Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Νέστου

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας, που εδρεύει στην Χρυσούπολη , και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Χειριστών JCB
  • 14 ΥΕ  Εργατών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 4η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 13η Σεπτεμβρίου 2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Θέσεις εργασίας
εύρεση εργασίας
αγορά εργασίας
εργασία
βρίσκω δουλειά
καριέρα
αγγελία
proson.gr
προκήρυξη
προσλήψεις
μόνιμες προσλήψεις
Επισυνάψεις: 
nestos.pdf
Tweet

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr