ΠΟΕΔΗΝ: 13.000 καρκινοπαθείς αποκλείονται από τις ακτινοθεραπείες κάθε χρόνο

Στη χώρα μας αντιστοιχούν 3 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Στις χώρες της Ε.Ε. αντιστοιχούν 6 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. 13.000 καρκινοπαθείς κατ’ έτος αποκλείονται από τις ακτινοθεραπείες. Αυτά έδειξε έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

«Ο μεγάλος χρόνος αναμονής για την έναρξη της θεραπείας λόγω έλλειψης ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων και της οικονομικής αδυναμίας προσφυγής στον Ιδιωτικό Τομέα των καρκινοπαθών, συμβάλουν ώστε τελικά να λαμβάνουν ακτινοθεραπεία μόνο 22.000 κατ’ έτος. Τι γίνονται οι υπόλοιποι 13.000 καρκινοπαθείς που δεν στέκονται τυχεροί να λάβουν ακτινοθεραπεία; Δυστυχώς πεθαίνουν και πεθαίνουν με φρικτούς πόνους.

Για να φτάσουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε συνολικά 70 σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα Γραμμικούς Επιταχυντές. Με δεδομένα τα 10 της Δωρεάς και 10 που λειτουργούν σήμερα σε καλή κατάσταση, χρειαζόμαστε αλλά 50. Το συνολικό κόστος αυτών είναι 100εκ.ευρώ. Είναι δυνατόν να πεθαίνουν 13.000 καρκινοπαθείς κατ΄ έτος για 100εκ.ευρώ;” αναφέρει η Ομοσπονδία.

Αναλυτικά η κατάσταση ανά Νοσοκομείο, τα οποία έχουν επιλεγεί να υποδεχτούν Ακτινοθεραπευτικά Μηχανήματα της Δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχου.

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Διαθέτει δύο Ακτινοθεραπευτικά Μηχανήματα Γραμμικούς Επιταχυντές παλαιού τύπου. Έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση δύο Γραμμικών επιταχυντών ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ. Ο ένας Γραμμικός επιταχυντής της ΔΩΡΕΑΣ θα αντικαταστήσει τον ένα εκ των δύο παλαιών και ο δεύτερος θα προστεθεί. Ακόμη δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του χώρου για την εγκατάσταση του ενός εκ των δύο. Επίσης ακόμα δεν ξεκίνησαν οι επισκευές στο χώρο που σήμερα λειτουργεί το παλαιό Ακτινοθεραπευτικό Μηχάνημα, για να είναι σε θέση να υποδεχτεί το νέο της Δωρεάς.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ: Δεν έχει εγκατασταθεί το Ακτινοθεραπευτικό Μηχάνημα ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ. Υπάρχει παροπλισμένος Γραμμικός Επιταχυντής. Ακόμα επισκευάζεται ο χώρος με χαρακτηριστική καθυστέρηση.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Παρελήφθη 12 Μαίου 2017 το Ακτινοθεραπευτικό Μηχάνημα ο Γραμμικός Επιταχυντής ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ. Αντικατέστησε το παλαιό Ακτινοθεραπευτικό Μηχάνημα το οποίο οδηγήθηκε σε αχρηστία. Ο χώρος διαμορφώθηκε με έξοδα του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ. Η υποχρέωση του Νοσοκομείου προς το ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΥ ήταν το Ακτινοθεραπευτικό Μηχάνημα αφού ολοκληρωθεί άμεσα το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού, να λειτουργήσει 31 Ιουλίου 2017 υποδεχόμενο τους πρώτους Ασθενείς. Το Νοσοκομείο δεν τήρησε το χρονοδιάγραμμα. Τώρα ξεκίνησε την εκπαίδευση του προσωπικού με χρονοδιάγραμμα λειτουργίας αρχές Σεπτέμβρη.

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Έχει τρία Ακτινοθεραπευτικά Μηχανήματα. Το ένα του κοβαλτίου είναι παροπλισμένο. Δεν χρησιμοποιείται. Θέλει αλλαγή η κεφαλή κοβαλτίου. Δεν διαθέτουν 70.000 ευρώ. Δεν λειτουργεί ενώ θα μπορούσε να σώζει ζωές. Διαθέτει δύο Γραμμικούς Επιταχυντές. Το Θεαγένειο έχει επιλεγεί για να εγκατασταθούν δύο Ακτινοθεραπευτικά Μηχήματα ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ. Το ένα παραδόθηκε, εγκαταστάθηκε σε αντικατάσταση ενός παλαιού Ακτινοθεραπευτικού Μηχανήματος που παροπλίστηκε. Η λίστα αναμονής αυξήθηκε αντί να μειωθεί, επειδή βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο λειτουργίας (είναι σε εξέλιξη η εκπαίδευση του προσωπικού) και ταυτόχρονα επειδή πραγματοποιεί στοχευμένες θεραπείες (IMRT) τηρούνται αυστηροί κανόνες, οι οποίοι αυξάνουν το χρόνο θεραπείας. Τρία χρόνια και ακόμη το Νοσοκομείο δεν είναι έτοιμο για την παραλαβή του δεύτερου Ακτινοθεραπευτικού Μηχανήματος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: Παρεδόθη και λειτουργεί το Ακτινοθεραπευτικό Μηχάνημα ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ. Εγκαινιάστηκε η εγκατάσταση από τον κο Πολάκη. Λειτουργούν δύο. Της Δωρεάς και ένα εκ των δύο παλαιών αν και το άλλο ξεπέρασε το όριο ζωής του (15 ετών). ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ και τα δύο λόγω έλλειψης Τεχνολόγων. Τα λειτουργούν 4 Μόνιμοι Τεχνολόγοι. Οι μισοί από όσους χρειάζονται για πλήρη λειτουργία τους. Στη λίστα αναμονής βρίσκονται πάνω από 100 καρκινοπαθείς. Η λίστα αναμονής για Ακτινοθεραπεία είναι τρεις μήνες!

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Για να εγκαταστήσουν το Ακτινοθεραπευτικό Μηχάνημα της ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΙΑΡΧΟΥ, πέταξαν το παλαιό. Στο χώρο εγκαταστάθηκε το νέο Ακτινοθεραπευτικό Μηχάνημα χωρίς να λειτουργεί. Θα λειτουργήσει από 1η Οκτωβρίου Πέταξαν το παλαιό χωρίς να λειτουργούν τον καινούργιο Γραμμικό Επιταχυντή. Άλλα Νοσοκομεία λειτουργούν παλαιούς Γραμμικούς Επιταχυντές και της Δωρεάς. Εδώ το πέταξαν πριν την ώρα του. Με ποιες μελέτες; Με ποιες εισηγήσεις; Χρησιμοποιούν κάπου – κάπου το Ακτινοθεραπευτικό Μηχάνημα κοβαλτίου για ένα ή δύο περιστατικά την ημέρα. Οι καρκινοπαθείς οδηγούνται σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης ή τον Ιδιωτικό Τομέα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: Εγκαταστάθηκε το καινούργιο της Δωρεάς στη θέση του παλαιού. Λειτουργεί σε πειραματικό στάδιο από 1 Αυγούστου 2017. Μεγάλη έλλειψη Τεχνολόγων. Υπηρετούν μόνο 4. Η λίστα αναμονής είναι υπό διαμόρφωση. Αναμένεται να εκτοξευθεί.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ: Εγκαταστάθηκε ένας σύγχρονος γραμμικός επιταχυντής στη θέση του παλαιού Ακτινοθεραπευτικού Μηχανήματος. Με προγράμματα ΕΣΠΑ. Γιατί να μην τρέξουν την προμήθεια και άλλων ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων σε Νοσοκομεία με προγράμματα ΕΣΠΑ; Αν είναι δυνατόν!!! Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και διαθέτει μόνο ένα Γραμμικό Επιταχυντή. Που να βρεθούν χρήματα και προσωπικό για εγκατάσταση τουλάχιστον άλλων δύο.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ: Λίστα αναμονής για Ακτινοθεραπείες 4 μήνες!!! Δεν συγκαταλέγεται στα Νοσοκομεία για Δωρεά Γραμμικού Επιταχυντή.

Πηγή άρθρου: Makeleio.gr