ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας: Πρόσληψη 10 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία – Β Φάση

«Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή pdf

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Προσλήψεις αναπληρωτών
ΕΕΠ
ΕΒΠ
Επισυνάψεις: 
PDF icon 7th8t4653ps-t6i.pdf

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr