Πανελλαδικές: Σχόλια στα θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού

Γενικό Σχόλιο: Τα θέματα είναι βατά, εντός του πλαισίου της διδακτέας ύλης που περιέχεται στο σχολικό βιβλίο και στις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της διδακτέας ύλης του τρέχοντος έτους.

Είναι σαφή και επιστημονικά ορθά. Ελέγχουν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης ωστόσο αφήνουν βασικά τμήματα της ύλης χωρίς εξέταση.

Συγκεκριμένα κατά θέμα και υποερώτημα:

Θέμα Α.

Α1. Απόδειξη βασικού θεωρήματος.

Α2. Ερώτημα που υπάρχει σε σχόλιο του σχολικού βιβλίου (α) και αντιπαράδειγμα στο ίδιο σχόλιο (β) της παραγράφου1.3

Α3. Διατύπωση βασικού θεωρήματος.

Α4. Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους που εξετάζουν βασικές γνώσεις θεωρίας χωρίς «παγίδες».

Θέμα Β.

Β1, Β2 και Β3. Άσκηση που εξετάζει βασικές γνώσεις ανάλυσης.Παρόμοιου τύπου ασκήσεις περιέχονται στο σχολικό βιβλίο.

Β4. Ζητείται η γραφική παράσταση συνάρτησης ως αποτέλεσμα των συμπερασμάτων που προηγήθηκαν.Έχει ζητηθεί ξανά.

Θέμα Γ.

Όλα τα ερωτήματα είναι τμήματα ενός προβλήματος, όχι ιδιαίτερα απαιτητικού που όμως απαιτεί προσοχή ,ορθότητα πράξεων και υπολογισμών. Το σχολικό βιβλίο υποστηρίζει σε κάποιο βαθμό προβλήματα. Το Γ3 πιο απαιτητικό ερώτημα.

Θέμα Δ. ( Η συνάρτηση της άσκησης αυτής είναι αυτή της άσκησης 2 Ομάδας Β της παραγράφου 2.8 . του σχολικού βιβλίου).

Δ1. Συμπληρωμένο το ερώτημα της άσκησης 2 Ομάδας Β της παραγράφου 2.8 . του σχολικού βιβλίου.

Δ2. Απαιτεί προσοχή ,βαθύτερη γνώση της ανάλυσης .

Δ3. Φαινομενικά απλό. Χρειάζεται τεκμηρίωση.

Δ4. Απαιτητικό θέμα και ίσως χρονοβόρο αν δεν επιλεγεί ο σωστός τρόπος.

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ευκολότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά θέματα.

* Ο Ιωάννης Καραγιάννης είναι Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου
Γ.Μαύρου 2, 6ος όροφος 85100 Ρόδος τηλ: 2241364848 fax: 22413 64868

Ιωάννης Καραγιάννης
Μαθηματικά Προσανατολισμού
πανελλήνιες 2018
Πανελλήνιες Εξετάσεις
πανελλαδικές εξετάσεις
Πανελλαδικές 2018

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr