Να τι σημαίνει "ενοποίηση": Από 42 τμήματα ΤΕΙ, 26 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επίσημα συγχωνεύονται τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που κατατέθηκε σήμερα και θα βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιανουαρίου με στόχο να ψηφιστεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

Αντί για τα 42 τμήματα των δύο ΤΕΙ πλέον θα υπάρχουν 26, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, το οποίο όμως δεν αναφέρει τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις, για τις οποίες έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα σπουδαστές προς ενοποίηση τμημάτων ζητώντας να διατηρηθεί η αυτονομία τους.  

Όπως αναφέρει δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών, τα γνωστικά πεδία του νέου πανεπιστημίου θα είναι τα εξής πέντε: α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες, β) Επιστήμες Μηχανικού, γ) Επιστήμες Τροφίμων, δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας και ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, τα νέα τμήματα θα έχουν νέο πρόγραμμα σπουδών και κάποια από αυτά θα θεραπεύουν νέα γνωστικά πεδία, που «δεν υπάρχουν ακόμη στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά έχουν δείξει την μεγάλη δυναμική και την προοπτική τους στις εμπειρίες άλλων χωρών».

Ειδικότερα, η Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών θα περιλαμβάνει τα τμήματα α) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, β) Διοίκησης Επιχειρήσεων, γ) Διοίκησης Τουρισμού, δ) Κοινωνικής Εργασίας και ε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Η Σχολή Μηχανικών θα συγκροτείται από τα τμήματα: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, δ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ε) Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, στ) Μηχανολόγων Μηχανικών, ζ) Ναυπηγών Μηχανικών και η) Πολιτικών Μηχανικών.

Η Σχολή Επιστημών Τροφίμων θα συμπεριλαμβάνει τα τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας θα συγκροτείται από τα τμήματα: α) Βιοϊατρικών Επιστημών, β) Δημόσιας Υγείας, γ) Εργοθεραπείας, δ) Μαιευτικής, ε) Νοσηλευτικής, στ) Προσχολικής Αγωγής και ζ) Φυσικοθεραπείας.

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, β) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, γ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, και δ) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.

Διορίες

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των δύο ΤΕΙ θα ενταχθούν αυτοδίκαια στα τμήματα του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα προπτυχιακά μαθήματα τμημάτων συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών μέχρι την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2017-18).

Όμως, από το χειμερινό εξάμηνο του ερχόμενου ακαδημαϊκού έτους (2018-19), θα εφαρμόζονται τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι σπουδαστές που θέλουν να αποφοιτήσουν με το υφιστάμενο πρόγραμμα των ΤΕΙ, θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία του τμήματος μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να ολοκληρώσουν το νέο πρόγραμμα για να αποφοιτήσουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η αντιστοίχιση μαθημάτων θα γίνουν ύστερα από σχετική απόφαση της συνέλευσης του κάθε τμήματος. Ο αριθμός των φοιτητών που θα εντάσσονται στα νέα τμήματα, θα προκύψει ύστερα από σχετική πράξη του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του πρύτανη.

Σε ό,τι αφορά στα μεταπτυχιακά προγράμματα των δύο ΤΕΙ, αυτά θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωσή τους από τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Στους αποφοίτους των ΠΜΣ θα απονέμεται μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης τμήματος ΤΕΙ με τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.

Επίσης, οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων δεν θα έχουν από φέτος την επιλογή των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, αλλά τα τμήματα του πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.

Διοίκηση

Τη διοίκηση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αντί Συγκλήτου, θα έχει μέχρι τις 31 Αυγούστου η Διοικούσα Επιτροπή του πανεπιστημίου, η οποία θα είναι ενδεκαμελής, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα ασκεί τις αρμοδιότητες του πρύτανη. Η Επιτροπή θα προκύψει μετά από σχετική απόφαση του υπουργού Παιδείας. Προσωρινοί κοσμήτορες και πρόεδροι Τμημάτων θα οριστούν ύστερα από κλήρωση μεταξύ των αντίστοιχων καταργούμενων μονοπρόσωπων οργάνων, ανά ακαδημαϊκή μονάδα των απορροφώμενων ΤΕΙ.

Βάσει νομοσχεδίου, την 1η Απριλίου 2018 λήγει η θητεία όλων των προσωρινών μονοπρόσωπων και συλλογικών οργάνων των Σχολών και Τμημάτων του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την 1η Σεπτεμβρίου 2018 λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, για να πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η προκήρυξη θα πρέπει να έχει γίνει ως τις 15 Μαρτίου 2018.

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο ίδρυμα.
Δομές Διετούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Με το νομοσχέδιο προωθούνται οι διαδικασίες για την ίδρυση των νέων διετών προγραμμάτων σπουδών στα ΑΕΙ (και κατ’ επέκταση και στο νέο πανεπιστήμιο), που θα παρέχουν προνομιακή πρόσβαση σε αποφοίτους ΕΠΑΛ και θα οδηγούν σε πιστοποιημένα διπλώματα του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, επιπέδου 5.

Η φοίτηση στις δομές θα παρέχεται δωρεάν και οι καταρτιζόμενοι θα επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑΛ.

Επιτροπές και ΕΛΚΕ

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας προχωρά με το νομοσχέδιο στη σύσταση Επιτροπών Ηθικής της Έρευνας στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, αλλά και σε κάθε ερευνητικό φορέα και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Όπως αναφέρεται, οι ΕΗΕ θα έχουν ως στόχο να παρέχουν «εγγύηση αξιοπιστίας σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο των ερευνητικών έργων που διεξάγονται» και θα ελέγχουν «κατά πόσον ένα ερευνητικό έργο, πέραν της επιστημονικής του επάρκειας, διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων και την αυτονομία των συμμετεχόντων προσώπων, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στην ευζωία των ζώων και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος».

Οι ΕΗΕ θα αποτελούνται από 5 ή 7 τακτικά μέλη και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους (τον ακριβή αριθμό των μελών των ΕΗΕ αποφασίζει η Επιτροπή Ερευνών του ΑΕΙ/ ΔΣ του ερευνητικού φορέα, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα του ιδρύματος). Τα μέλη πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική, ενώ τουλάχιστον δύο από τα μέλη θα πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του ΑΕΙ/ερευνητικού φορέα.

Τέλος, με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ. Πρόκειται, στην ουσία, για τροποποιήσεις του ν. 4485/2017 (νόμου Γαβρόγλου) για τα πανεπιστήμια.

πανεπιστήμιο Δυτικής Aττικής

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr