Με 15 αρμοδιότητες η Επιτροπή Υπερημερίας & Κρίσεων του Χ.Α.

Τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Υπερημερίας & Κρίσεων του Χρηματιστηρίου όρισε με απόφασή της η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου (ΕΤΕΚ). Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη μέτρων διαχείρισης κινδύνου, δηλαδή μέτρων που συμβάλλουν στον περιορισμό ή την αποτροπή του κινδύνου σε σχέση µε την εκκαθάριση των συναλλαγών και τη λειτουργία του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων.

Πηγή άρθρου: Naftemporiki.gr