Η επίδραση placebo στις κλινικές δοκιμές της σιλδεναφίλης


Η σιλδεναφίλη είναι ένας αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5). Πρόκειται για το γνωστό Viagra, το οποίο χορηγείται για την αντιμετώπιση της…

Πηγή άρθρου: Zougla.gr