Ευρωπαϊκές τράπεζες: Mείωση ΜΕΔ, ανησυχία για την κερδοφορία

H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority, ΕΒΑ) εξέδωσε στις 19.07.2018 περιοδική Έκθεση για τους κινδύνους και τις πηγές αστάθειας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος για το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η ανάλυση των τραπεζικών κινδύνων βασίζεται σε στοιχεία ευρωπαϊκών τραπεζών και εκτιμήσεις αναλυτών του κλάδου και παρέχει σημαντικές πληροφορίες σε μια εποχή όπου τα τραπεζικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.

Πηγή άρθρου: Naftemporiki.gr