Ερωτήσεις και απαντήσεις από τον ΕΦΚΑ για τον τίτλο κτήσης


Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών…

Πηγή άρθρου: Zougla.gr