Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο για πιστοποιημένους χρήστες θα τηρείται από το ΓΕΜΗ

Συστήνεται Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της Υπηρεσίας μιας Στάσης…

Πηγή άρθρου: Newsbeast.gr