Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 8 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και 32 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2019.

Πηγή άρθρου: NewsBomb.gr