ΕΑΠ: Σοβαρές επιφυλάξεις από την κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

Η κοσμητεία ζητά με απόφασή της συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αδιάβλητων, έγκυρων και αξιόπιστων εξ αποστάσεως εξετάσεων στο ΕΑΠ

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr