Δωρεάν από το Σεπτέμβριο τα ξενόγλωσσα βιβλία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης


Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ανακοίνωσε στη Βουλή ότι από τη νέα σχολική χρονιά θα μοιράζεται δωρεάν νέο υλικό για την ξενόγλωσση εκπαίδευση

Πηγή άρθρου: News247.gr