Γερμανικός Τύπος: Επίδειξη ισχύος τoυ Βερολίνου το μπλοκάρισμα της τρίτης δόσης


"Το Βερολίνο είναι για λόγους αρχής μικρόψυχο με την Αθήνα".

Πηγή άρθρου: Newpost.gr