Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το πεδίο (Q&A) θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ενσωματώνονται σε αυτό νέες ερωτήσεις και απαντήσεις.

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr