Αισθητική αναβάθμιση πολιτιστικών χώρων του Δήμου Πειραιά

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε στους
πολιτιστικούς χώρους του Δήμου Πειραιά, μετά τις εργασίες επισκευών
συντήρησης και ανακαίνισης που υλοποίησε ο Οργανισμός Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, προκειμένου να είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν
πολιτιστικές δράσεις.

Πηγή: in.gr