ΑΑΔΕ: Μη υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου για τα Airbnb


Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας («ηλεκτρονικά μισθωτήρια») οι Διαχειριστές Ακινήτων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb).

Πηγή άρθρου: Newsit.gr