Το νέο Μεταπτυχιακό του Παν.Πειραιά "Οικονομικά της Εκπαίδευσης" – Αφορά και Εκπαιδευτικούς

Το νέο Μεταπτυχιακό του Παν.Πειραιά "Οικονομικά της Εκπαίδευσης" – Αφορά και Εκπαιδευτικούς

35
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

Το Tµήµα Οικονομικής Επιςτήμης προςκαλεί υποψηφίουσ φοιτητζσ για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά της Εκπαίδευσης», που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό ετοσ 2017-2018, με ημερομηνία έναρξησ Οκτώβριος 2017.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη και η ερευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στον ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονοπεριβάλλον, την έννοια τησ ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευσης, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και τη μελέτη και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η Φιλοσοφία του Προγράμματος

Είναι η μελέτη και η έρευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στον ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την χρηματοοικονομική αξιολόγηση των πόρων για την εκπαίδευση, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και τη μελέτη και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.
 

Σκοποί του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι να προσφέρει στους αποφοίτους του τις απαραίτητες δεξιότητες, έτσι ώστε:

Να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών.
Να είναι ικανοί να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών διοίκησης σε τομείς εκπαίδευσης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Να μπορούν να στελεχώσουν θέσεις σε Εκπαιδευτικές Μονάδες και Οργανισμούς με αντικείμενο την αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρεπει να υποβάλλουν αίτηση ως 09/06/2017

Κατεβάστε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Κατεβάστε εδώ την αίτηση

Πανεπιστήμιο Πειραιά
Tweet

Πηγή άρθρου: Alfavita.gr